fbpx

DE REGELS, WE MOETEN ZE BENOEMEN

 • De lessen vinden plaats mits er voldoende deelname is. Indien wij de gewenste groepsgrootte niet op niveau kunnen realiseren zullen wij, in overleg met de klant, naar een passende oplossing zoeken. Dit zou kunnen inhouden dat er financiële consequenties zijn voor de cursist.
 • Een lesuur is door de K.N.L.T.B. vastgesteld op 50 minuten. 10 minuten pauze voor de trainer/trainster. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen of in te spelen.
 • Recht op deelname aan een cursus van Tennisschool Jan de Rook ontstaat pas na bevestiging per mail met de bekendmaking van de lesgroep, dag en tijd. Je ontvangt vlak na of in de 1e cursusweek een factuur die binnen 14 dagen na datum dient te worden voldaan per bank of giro. Indien deze betaling na het verstrijken van de betalingstermijn niet is voldaan behoudt de Tennisschool het recht om cursisten niet te accepteren in de lesuren.
 • Voor aanvang van een cursus ontvang je per e-mail bericht over je eerste les. Indien je niet in de week voor aanvang geen mail hebt ontvangen, dien je contact op te nemen met ons kantoor.
 • Vrijwel iedere cursus kan betaald worden per automatische incasso. Indien je hiervoor kiest, verleen je Tennisschool Jan de Rook B.V. machtiging om het cursusbedrag van je bank- of girorekening af te schrijven. Gewoonlijk gebeurt dit op de 15e van de maand gedurende de cursus. Dit dient iedere cursus opnieuw te worden aangegeven. Wij mogen niet zomaar geld incasseren zonder toestemming van de rekeninghouder.
 • Geboekte cursussen kunnen tot 7 dagen voorafgaande aan de startdatum door de cursist geannuleerd worden. Dit dient schriftelijk per e-mail te worden gedaan.
 • Annuleren binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus verplicht je het totale cursusbedrag te betalen. Je kunt wel een vervanger sturen van ongeveer hetzelfde niveau.
 • Bij het annuleren van lessen ten gevolge van blessures, ziekte e.d. zal géén restitutie van betaalde lesgelden plaatsvinden. Je kunt wel een vervanger sturen van hetzelfde niveau en dit onderling financieel oplossen.
 • Iedere inschrijving via internet, geeft een betalingsverplichting pas nadat je bent ingedeeld voor een cursus door de organisatie.
 • Te laat of niet betaalde cursusgelden worden aanvankelijk door ons nagebeld alvorens we een incassobureau inschakelen
 • Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een leraar worden altijd ingehaald.

HET REGENT. WAT DOEN WE?

 • Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden niet verder kunnen doorgaan worden niet ingehaald.
 • Ieder seizoen wordt afgesloten met 2 inhaal lessen. Iedere cursus worden er dus maximaal 2 lessen ingehaald die door weersomstandigheden niet kunnen plaatsvinden.
 • Als de inhaalweken door weersomstandigheden ook niet kunnen plaats vinden, dan zullen we dit collectief op een weekenddag met meerdere trainers en leerlingen aanbieden.
 • Indien wegens slechte weersomstandigheden een les niet doorgaat zal de trainer contact opnemen om de les te annuleren. Dit wordt meestal een uur van tevoren gedaan.