fbpx

DE REGELS, WE MOETEN ZE BENOEMEN

 • De lessen vinden plaats mits er voldoende deelname is. Een lesuur is door de K.N.L.T.B. vastgesteld op 50 minuten. 10 minuten pauze voor de trainer/trainster. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen of in te spelen.
 • Recht op deelname aan een cursus van Tennisschool Jan de Rook ontstaat pas na bevestiging per mail met de bekendmaking van de lesgroep, dag en tijd. Je ontvangt vlak na of in de 1e cursusweek een factuur die binnen 14 dagen na datum dient te worden voldaan per bank of giro. Indien deze betaling na het verstrijken van de betalingstermijn niet is voldaan behoudt de Tennisschool het recht om cursisten niet te accepteren in de lesuren.
 • Voor aanvang van een cursus ontvang je per e-mail bericht over je eerste les. Indien je niet in de week voor aanvang geen mail hebt ontvangen, dien je contact op te nemen met ons kantoor.
 • Vrijwel iedere cursus kan betaald worden per automatische incasso. Indien je hiervoor kiest, verleen je Tennisschool Jan de Rook B.V. machtiging om het cursusbedrag van je bank- of girorekening af te schrijven. Gewoonlijk gebeurt dit op de 15e van de maand gedurende de cursus. Dit dient iedere cursus opnieuw te worden aangegeven. Wij mogen niet zomaar geld incasseren zonder toestemming van de rekeninghouder.
 • Indien de organisatie dit nodig acht kunnen (in overleg met de cursist) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden. Er wordt getracht cursisten te plaatsen op de aangegeven voorkeursdag(en) en tijd(en). Bepalend zijn echter de dagen waarop géén cursus gevolgd kan worden. Tennisschool Jan de Rook behoudt zich het recht voor van het herindelen of verschuiven van lesgroepen en lestijden. Indeling naar niveau en aanstelling cq. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de organisatie.
 • Indien wij de gewenste groepsgrootte niet op niveau kunnen realiseren zullen wij, in overleg met de klant, naar een passende oplossing zoeken. Dit zou kunnen inhouden dat er financiele consequenties zijn voor de cursist.
 • Geboekte cursussen kunnen tot 7 dagen voorafgaande aan de startdatum door de cursist geannuleerd worden.
 • Annuleren binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus verplicht je het totale cursusbedrag te betalen. Je kunt wel een vervanger sturen van ongeveer hetzelfde niveau.
 • Bij het annuleren van lessen ten gevolge van blessures, ziekte e.d. zal géén restitutie van betaalde lesgelden plaatsvinden. Je kunt wel een vervanger sturen van hetzelfde niveau en dit onderling financieel oplossen.
 • Iedere inschrijving via internet, geeft een betalingsverplichting, nadat je bent ingedeeld voor een cursus door de organisatie.
 • Te laat of niet betaalde cursusgelden worden aanvankelijk door ons nagebeld alvorens we een incassobureau inschakelen

HET REGENT. WAT DOEN WE?

Indien wegens slechte weersomstandigheden een les niet doorgaat wordt de volgende regel gehanteerd; 1e keer uitval wordt ingehaald, 2e keer uitval is voor rekening van de cursist, 3e keer wordt ingehaald etc. Indien dit niet het geval is zal worden gekeken naar een andere dag en inhaaltijd. Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze 1 op 1 ingehaald. Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de trainer/trainster besluiten tot een theorieles. Deze staat gelijk aan een reguliere les. De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster afbelt. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de club of de trainer (eventueel antwoordapparaat). Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.